web analytics

Persbericht 25 januari 2010: Dierenasiel Bonaire is eindstation tegen wil en dank

Asiel werkt hard om dierenwelzijn op Bonaire naar hoger plan te tillen

In 2009 heeft het dierenasiel Bonaire bijna 1000 huisdieren moeten euthanaseren. Een vreselijk groot aantal. Zo veel dieren heeft het asiel nog nooit moeten laten inslapen. Het dierenasiel Bonaire vindt dat het niet langer zo kan. Er moeten oplossingen komen om dit trieste aantal te verminderen en het dierenwelzijn op Bonaire naar een hoger plan te tillen.

Logo Dierenasiel BonaireEindstation tegen wil en dank
In 2009 werden er per maand circa 100 dieren bij het asiel achtergelaten, waarvan zo’n 75 procent honden. Stel je eens voor…honderd dieren per maand, dat zijn er 3 á 4 per dag, 7 dagen per week. Dat is voor een klein eiland als Bonaire, met circa 15.000 inwoners werkelijk veel te veel.
Het asiel op het eiland is voor veel dieren het eindstation. Dit tegen wil en dank, want het asiel wil een doorgangshuis zijn. De primaire doelstelling van het asiel is dieren op te vangen en ze vervolgens te herplaatsen. Maar de omstandigheden laten dat gewoonweg niet toe. Moet het asiel dan zieke en gewonde dieren dan gewoon weer terug op straat zetten, ze laten verhongeren en aan hun lot overlaten?

Natuurlijk wil het dierenasiel het liefst een “no kill shelter” zijn. Een asiel waar alleen dieren de deur verlaten omdat ze geadopteerd worden. Helaas is dit niet mogelijk en we werken er hard aan om deze droom te verwezenlijken.

Trieste aantallen
De belangrijkste reden voor het feit dat er zoveel honden en katten bij het asiel worden gedumpt is het feit dat de diereneigenaren geen verantwoordelijkheid nemen voor hun huisdier. Vaak zijn de zwerfdieren in de steek gelaten door hun eigenaar. En soms hebben ze wel een baasje, maar laat de eigenaar ze los rondlopen en zorgen er niet voor. Ze laten hun dieren gewoon hun gang gaan, waardoor ze op jonge leeftijd zwanger raken. Voor de puppies en kittens wordt niet gezorgd. Vaak worden dit zwerfdieren en zijn meestal ziek en hongerig, zoeken voedsel en onderdak op plaatsen waar mensen wonen en zorgen daarmee weer voor overlast.

Dierenasiel BonaireVooroordelen
Er bestaan heel wat vooroordelen over wat voor type mensen dat nu zijn, die hun dieren afstaan. Het zouden met name Bonairianen zijn… die houden niet van hun dieren. Of  juist de Latino’s. Die droppen hun dier zonder pardon bij het asiel of erger nog….. ze gooien hun beestjes gewoon op straat. En anderen zeggen weer dat vooral Nederlanders zijn. Nederlanders zijn keihard en ruilen hun zieke oude huisdier zomaar in voor een nieuw exemplaar. En dan die Amerikanen. Zij komen een tijdje op Bonaire wonen , nemen voor een paar maandjes een hond en dumpen het daarna weer bij het asiel.

Maar dergelijke praatjes berusten niet op feiten en zijn vooroordelen. Het probleem is niet terug te voeren op één enkele bevolkingsgroep. Het probleem is heel evenredig over  inwoners van Bonaire verdeeld.

Wat doet het dierenasiel?
Het dierenasiel Bonaire heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het aantal dieren dat bij het asiel terecht komt drastisch te beperken. Zo hebben we een educatieprogramma over de zorg voor huisdieren en geven we in diverse media voorlichting en informatie over huisdieren. Ook voert het asiel een actieve castratie- en sterilisatiecampagne waarbij huisdierbezitters hun hond en kat gratis kunnen laten steriliseren. In 2009 zijn vanaf de start van deze campagne in mei, al meer dan 350 huisdieren gratis gesteriliseerd. Daarnaast proberen we het aantal adopties te vergroten en de asieldieren zo snel mogelijk onder te brengen bij nieuwe eigenaren. In 2009 behaalden we een record: 209 adopties (in 2008 waren dat er 198).
Het dierenasiel doet dit niet alleen en werkt samen met allerlei dierenorganisaties op het eiland, waaronder de dierenbescherming, natuurorganisatie Stinapa, dierenartsen en een professionele hondentrainer.

Hulp van overheid

Bij het terugbrengen van het aantal dieren dat het bij het asiel terechtkomt en het  verminderen van de honden en katten die ingeslapen moeten worden, hebben we hulp van de inwoners en de overheid van Bonaire nodig. Met name voor de overheid is een belangrijke rol weggelegd. Zo kan de overheid de inmiddels stopgezette taak van “hondenvanger” weer nieuw leven inblazen. De hondenvanger op Bonaire haalde tot een jaar geleden, dagelijks loslopende huisdieren op en bracht deze honden naar het asiel. Ook is het van belang dat de overheid de huisdieren gaat registreren, zodat de eigenaar altijd achterhaald kan worden en kan worden aangesproken op onverantwoordelijk gedrag.

Bonaire is trots op zijn huisdieren

2010 wordt een belangrijk jaar voor de huisdieren van Bonaire. Het is het jaar waarin het dierenasiel keihard gaat werken om de bevolking van het eiland trots te laten zijn op hun huisdieren. Het dierenasiel organiseert daartoe een aantal activiteiten. Zo zal het asiel dit jaar doorgaan met de gratis sterilisatie- en castratiecampagne van huisdieren. En natuurlijk probeert het asiel om ook in 2010 het  record aan adopties te verbreken. Daarnaast zal er nog meer worden gedaan op het gebied van voorlichting en educatie. Bovendien is er een aantal projecten in voorbereiding, zoals de bouw van een “diervriendelijk afstandshok”, waardoor honden en katten niet meer over het hek van het asiel worden gegooid of gedumpt worden voor de poort van het asiel  Ook gaan we in 2010 opnieuw de behandeling van schurft bij honden gratis aanbieden en actief voorlichting geven over deze ziekte.

Op deze manier probeert een bijdrage te leveren aan het dierenwelzijn op het eiland en Bonaire trots te laten zijn op zijn huisdieren!

Contactpersoon:
Marlies Tiepel, Manager Dierenasiel Bonaire
E-mail: animalshelter@flamingotv.net

Leave a Reply